За пръв път през новата 2016-та година ще имаме възможност да видим огромния и забележителен потенциал на руското кино. През миналите години има не една и две продукции, които завинаги ще останат в съзнанието ни като много успешни. Сега обаче не е време да си припомняме старите дни, а да видим това, което има намерение да ни предложи развитието на сюжетната линия. В основата на сюжета на Адалберт Окс стои едноименният главен герой, който дори не предполага пред какви трудности и изпитания ще се изправи. По стечение на обстоятелствата обаче той е единственият, който евентуално би могъл да оправи нещата, преди окончателно да излязат от контрол. Дали този забележителен мъж е призван за нещо велико и какво всъщност ще прави?

    Адалберт Окс е по произход германец, който след странстване се завръща в родината си. За съжаление обстановката, която заварва там, не е никак розова. Германия е раздирана от католическите конфликти и раздори, превърнали се в причина за подронване на нейните авторитет и престиж. За да ги укрепи, църквата няма да се поколебае да прибегне до драстични мерки, но това са все неща, които за обикновените хора са повече от лоши. Става дума за прословутите мъчения, които в исторически план стават известни като Светата инквизиция. На нейните жестокости през 1625-та година и след това са подлагани някои велики личности, включително италианският физик Галилео Галилей. И така, една историческа епоха, по-скоро известна с терор, насилие и жестокости, а не с нещо героично.